Med ett lass från Södermanland för nästan 10 år sedan